Kas kaardi tõmbamine on vaid tobe juhus? (järg)


Foto: pexels.com

Küsimus tuleks esitada alati võimalikult avameelselt ja tõsiseltvõetavalt. Mida harvemini küsimusi esitatakse, seda rohkem teavet saadakse. On isegi parem, kui küsimusele ei keskenduta, sest alateadvus teab küsimust, küsimuse esitamine ongi selle teadvustamine. Kui ühe ja sama probleemi kohta mitu korda järjest kaarte tõmmatakse, siis tõenäoliselt ei tõmmata ühte ja sama kaarti. Järgnevad kaardid täiendavad või selgitavad esimest tõlgendust. Tagurpidi kaarte võib arvestada negatiivsetena või siis lihtsalt need ümber keerata, siin pole kindlaid reegleid, see tuleb vaid enne ennustamist ära otsustada. Vasaku käega tõmmatakse kaarte sellepärast, et see on südamele lähemal, vasakut poolt loetakse intuitiivseks pooleks. Spontaansus on alati teadvustamata valdkonna tähtsaim tingimus.

Teisele inimesele kaarte pannes peaks vältima uudishimu ja sensatsioonijanu, teise inimese nõusolekuta on sõnumid tähtsusetud.Lähedaste puhul võib teha erandi ja see on põhjendatud. Kaartide tähendus on intuitiivne, tulemuse kvaliteet sõltub inimese silmaringist, tunnetusest, eetikast ja sellest, kas ollakse küsijaga “samal lainel”. Teadvustamata tasandil on inimesed omavahel tihedalt seotud, sest alateadvusel on ruumi ja ajaga teistsugune suhe. Hinge piltide keel tuleb siiski ära õppida. Kaks samaaegselt toimuvat sündmust võivad olla seotud tähendusrikkalt, ehkki ühine põhjus puudub. Küsimus ja vastus on ajaliselt samaaegsed. Kui õnnestub tunnetada mingi ajahetke kvaliteeti (õiget ajahetke) siis selgub ka vastus. Kaartide vastus on sama usaldusväärne kui vana ja targa inimese nõuanne ja neid soovitusi tasub kuulda võtta.

Absoluutset tõde pole ei reaalses elus ega ka kaartide vastustes, kõik on tõlgendamise küsimus. Kaardid viitavad kogemustele, mida omandame ja kogume. Kogemus on alati usaldusväärne, aga kuidas inimene reageerib ja missugused sündmused sellest tulenevad, seda ette ennustada ei saa. Kaardiennustus viitab alati sellele, et küsija toimib samamoodi kui seni. Kui ta aga valib kaartide põhjal mingi teise tee, siis ennustatud tendents ei ilmnegi.Kui kaarte pannakse pidevalt, siis sõnumi sisu kahaneb ja muutub pikapeale tähtsusetuks. Kes teistel kaartidega ennustada laseb, peaks valima enda jaoks sümpaatsed ja usaldusväärsed inimesed, tuleks hoiduda süngest ja ähvardavast ennustusest, mis midagi ei selgita. Kui ilmnevad kohutavad sõnumid (surm, pankrott, õnnetus, suitsiid, laostumine vms.), kaob hingeline surve alles siis, kui küsija mõistab, et ta vajas sellist sõnumit, nägemaks kedagi või midagi uues valguses. Kohutavate põhjendamatute apokalüpsiste ennustamisel pole mingit erilist õigustust. Taro eesmärk ei ole kohutavaid sündmusi ette prognoosida, vaid inimese eluülesande ja olemusliku sisemise natuuri mõistmine ning käesoleva hetke tunnetamine.

Erinevate esoteeriliste valdkondade omavaheline suhe on nagu erinevate keelte suhe, kõik sõnumid on tõlgitavad ühest keelest teise, aga alati on ka mittetõlgitavaid väljendeid ja mingi osa on raskestimõistetav teises keeles. Kaardid vastavad alati nii nagu küsimus esitatakse: avameelne vastus saadakse vaid avameelsele küsimusele ja soovidest mõjutatud küsimusele tulevad soove väljendavad vastused, mis ei näita tegelikku arengut.Sündmuste prognoosid on alati spekulatiivsed, sest jätavad tähele panemata selle, kuidas inimene kogemuste suhtes käitub. Näiteks kui inimene küsib, kas ta kohtab oma elu armastust, siis võib ennustus küll hea olla, aga kui ta ainult kodus istub, siis pole sellest ennustusest mingit kasu. Kaardid annavad küll nõu, aga otsustama ja vastutuse otsuse eest peab võtma inimene ise. Küsimust esitades tuleks jääda võimalikult neutraalseks, sest eelarvamused, soovid, lootused ja hirmud mõjutavad tulemust. Meditatsioon või vaikuse kuulamine enne ennustamist tuleb alati kasuks.

Mille poolest erinevad ennustamine ja tulevikku vaatamine?

Ennustamine eeldab, et midagi peab juhtuma, tulevikku vaatamine aga näitab, mis võib juhtuda, kui energia suunatakse tulevikku mingit kindlat rada pidi. Inimesele jääb alati valikuvõimalus, kas lasta sündmustel omasoodu edasi areneda, sekkuda sündmuste käiku või vältida seda varianti täielikult. Tulevikku vaatamisel jääb vaba tahe alles, valikud tuleb endal langetada. Kaardipanemiskunsti loetakse peamiselt naiste alaks Kuu mõju tõttu, seostatud on seda ka rändrahvastega, näiteks mustlastega.

Artikkel jätkub… Lingi järgmisele lehele leiad pärast personaalseid horoskoobipakkumisi…

Artikkel jätkub:

Seotud postitused