Universumi valitsevad arvud (järg)


Foto: FreeDigitalPhotos.net

Arvu mõiste on Kabbala põhiosa, mille järgi inimkonna Saatust juhivad kõrgemad universaalsed jõud kasutavad numbreid universaalse keelena, et inimeste ajudele anda teada midagi põhitähtsat. Selle teooria järgi on inimene ise oma elu Looja ja teel täiuslikkusele.Kümme vaimset sfääri või Sefirooti täidavad ruumi lõputu Looja ja lõpliku Loomingu vahel:

1. Kether (Pärg, kroon)

2. Chochmah (Tarkus)

3. Binah (Mõistus)

4. Chesed (Halastus, Suursugusus)

5. Geburah (Kohus, Rangus)

6. Tiphereth (Ilu, Harmoonia)

7. Netzah (Võit)

8. Hod (Kuulsus)

9. Iesod (Alus, Vorm)

10. Malchut (Valitsemine)

Need vastavad ka Taro Suure Arkaani Jumalikule osale. Sefiroodid koos moodustavad nn. Aadama ehk täieliku ja täiusliku Jumala inimese, kes on kogu inimkonna prototüüp. Kui Pythagoros väitis, et arvud juhivad maailma, siis Aristoteles pidas arve kõikide asjade olemuseks. Tänapäeval arvatakse, et arvud on olemuse väljenduseks. Maailma juhivad seadused, mis omavad arvulist väljendust. Enne araabia numbrite kasutuselevõtmist kirjutati arve tähtedega, seetõttu on arvudel olemas ka nimekuju.Arvude tähendused:

0 – Kõikide arvude allikas ja lähtekoht, sisaldab kõiki arve kui võimalust. Metafüüsikas Absoluut (ei kuulu siia maailma). Ühendab Vaimu ja Mateeriat, kõikehõlmav ring. Kui liita arvule paremalt, suurendab arvu 10 võrra (ühe astme võrra). Korrutamisel ja jagamisel lahustab arvu täielikult. Iseenesest ei ole arv. 0 on avaldumatu maailma sümbol, kõikide järgnevate vormide algus. Lõpmatu avarus ja aeg, kõige potentsiaalse ja veel avaldumatu sümbol. Kõikide asjade algus. Inimese seisukohalt surma kui seisundi sümbol. Taros viitab tühi kaart samuti surmale, elujõud saavad muutuse osaliseks.

1 (monaad) – Terviklikkuse, ühtsuse ja aktiivsuse sümbol ning vaimne printsiip. Inimlikust aspektist sümboliseerib inimese vaimse aktiivsuse tahet. Graafiliseks kujundiks on vertikaalne liin, nool mis püüdleb üles. 1-e vaimne iseloom väljendub vaid kokkupuutes teiste arvudega. Korrutades iseendaga, annab sama tulemuse, mistõttu ise ei saa midagi uut luua. Mõistus annab eelised igasuguse kavatsuse ja teostuse keskel. Sümboliseerib algtõuget, esimest liigutust, algust. Avaldumata punkt, mis on täis loomingulist väljendustahet. Meesprintsiip ehk yang. Esmaavastaja, kes otsib kogemusi ja tegutseb üksi, sest on esimene. Ei sõltu välismõjudest, teda ei saa mõjutada ega kõrvale kallutada. Eneseteadvus (Mina olen).2 (duaad) – Jaotab inimliku olemuse mehelikuks ja naiselikuks. See on naiseliku alge sümbol, esmane vastuolu ilming. Graafiline kujund on “päikese rist”, mis sümboliseerib vaimse liini viljastumist materiaalse liiniga. Aadama küljeluu. Võhiklikkuse ja teisalt ühese tarkuse sümbol (mehelik-naiselik, taevas-maa, öö-päev – duaalsus). Olemust on võimalik mõista suhetes ühega ja jaguvuse kaudu. Kaja, peegeldus, konflikt, vastasseis, geomeetriliselt 2 punkti, liini, nurka. Esoteerikas midagi ähvardavat: toob mängu varju, seob surma ja surematust, muutumatust ja muutlikkust. Muutlik, kohanev, vahemees ja vahendaja, vastuvõtlik naisprintsiip yin. Rahusobitaja, kes pöörab suurt tähelepanu üksikasjadele ja asetab teised endast ettepoole. Kõigub kahevahel, kas olla või mitte olla. Tunded, hoolimine ja meeled mõjutavad, mistõttu ei ole kunagi päris rahulik.

Artikkel jätkub… Lingi järgmisele lehele leiad pärast personaalseid horoskoobipakkumisi…

Artikkel jätkub:

Seotud postitused