Emotsionaalne intelligentsus


Foto: FreeDigitalPhotos.net

Emotsionaalne intelligentsus on emotsionaalne andekus, mis on igasuguse õppimise ja sisemise arengu alustala. Uudishimu, enesekindlus, enesekontroll, oskus seoseid leida, suhtlemisoskus, koostöövõimekus aitavad elus hakkama saada ja mõista, kuidas õnnelikumalt elada.Ühtlasi aitab emotsionaalne võimekus vältida depressioone, madalat enesehinnangut, igat liiki sõltuvusi. Emotsionaalne võimekus aitab mõista eelkõige omaenese tundmusi ja tujusid, seeläbi ka neid juhtida ja ennast paremini väljendada. Iseenda mõistmine aitab mõista ka teiste hingeelu ja annab hea empaatiavõime. Inimene suudab paindlikult ja vastavalt olukorrale suhelda ja käituda. Inimesel võib olla küll väga kõrge intellekt ja parim võimalik haridus, lõpuks saab määravaks ikka see, mida selle kõigega peale osatakse hakata. Emotsionaalne intelligents tagab kõrge sotsiaalsuse, mistõttu ka edukuse maises elus.Mõiste looja on Daniel Goleman, kelle väitel on emotsionaalne intelligentsus olulisem kui IQ. Sellest oleneb, kuidas inimene oma kaasasündinud ja elu jooksul omandatud võimeid ning andeid realiseerida suudab.

Suurepärane suhtlemisoskus annab inimesele suured eelised.

Emotsionaalse intelligentsuse põhiliseks sisuks on:

eneseteadlikkus – oma tunnete ja hingeelu mõistmine

oma tujude kontrollimine – olukorda sobitumine ja edukas vastuolude lahendamine

enesemotivatsioon – kindlalt eesmärgi poole püüdlemine, mille puhul kõhklused ja impulsiivsus on välistatud

empaatiavõime – teiste hingeelust arusaamine ja teiste tunnetega arvestamine

suhetega ja suhtlemisega toimetulek – oskus lahendada konflikte ja pidada vestlusi erinevatel teemadelEmotsionaalselt intelligentsed inimesed on suutelised suhteid säilitama ka pikas perspektiivis, sest on arenemisvõimelised ja mõistvad.

Seotud postitused