Reklaam vara.ee keskkonnas

Pakume Sulle võimalust reklaamida oma tooteid, teenuseid või interneti lehekülge VARA-WEB keskkonnas.

Kommertsartiklid (sisuturundusartiklid)
Retseptid (tasuta reklaam toitulustusettevõtetele ja toidutööstusele)
Commercial Articles (Content Marketing Articles)

Kommertsartiklid (sisuturundusartiklid)


Kommertsartikliga kaasnevad võimalused ja piirangud oleksid järgmised:

– Artikkel peab olema eesti keeles.

– Artikli pikkus kuni 2 lk (A4 formaadis).

– Võimalus lisada artiklile kuni 10 linki oma kodulehele (lingid võivad olla teksti sees kui ka eraldi). Kõik lingid on dofollow.

– Võimalus lisada kuni 10 pilti artikli illustreerimiseks (pildid ei tohi rikkuda autoriõigusi ja peavad sisaldama vastavaid viiteid piltide päritolule). Artikli juures peab olema vähemalt 1 pilt.

– Võimalus lisada artiklile kuni 3 tutvustavat videot.

– Artikkel on nähtav VARA-WEB keskkonna “huvitavat lugemist” kategoorias. Artiklit reklaamime VARA-WEB keskkonna alaservas olevate reklaamide seas juhuslikkuse alusel (nagu näha käesoleva lehekülje allosas).

– Artiklist teavitame kõiki meie kasutajaid, kes on liitunud meie teavitussüsteemiga (push notification). Umbes 6000 liitunut.

– Artikli juures on vastavalt Kliendi valikule viide “kommertsartikkel” või “sisuturundus”. Hasartmänguartiklite juures on järgmine tekst: “Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!“.

Lisame ainult üldistel teemadel artikleid. Eriteemadega seonduvad artiklid (näiteks hasartmängud) tuleb eelnevalt meiega kooskõlastada. Me ei lisa krüptovaluutaga, täiskasvanutele mõeldud teemadega artikleid.

Artikli lisamine piiramatuks ajaks www.vara.ee lehele – maksumus on 69 eurot. Püsiklientidele hinnasoodustus 10% (alates 3ndast artiklist).

Artikli avaldamiseks tuleb see saata meile eelnevaks tutvumiseks e-posti aadressile:

Meie veebikeskkonnas varem avaldatud sisuturundusartiklid leiad siit lehelt.


Retseptid (tasuta reklaam toitlustusettevõtetele ja toidutööstusele)


Pakume toitlustusettevõtetele võimaluse TASUTA lisada meie lehele retsepte.

Mida retsepti lisaja saab:

  • Retsepti juurde lisada oma ettevõtte logo koos lingiga ettevõtte kodulehele ja/või Facebook lehele.
  • Kuni 500 tähemärgi ulatuses oma ettevõtte kirjeldust (Ei tohi sisaldada hindasid, lahtiolekuaegasid, kontaktandmeid (välja arvatud kodulehe ja Facebook lehe aadressid), ehk infot, mis võib aja jooksul muutuda.).

Mida retsepti lisamiseks tuleb teha?

Commercial Articles (Content Marketing Articles)


The possibilities and limitations of a commercial article are the following:

– The article must be in Estonian.

– The length of the article is up to 2 pages (in A4 format).

– Possibility to add to the article up to 10 links to your website (links may be inside the text or separately). All links are dofollow.

– Possibility to add up to 10 images to illustrate the article (images must not violate copyright laws and must include appropriate references to the origin of the images). The article must have at least 1 image.

– Possibility to add up to 3 videos to the article.

– The article will be listed in the “Huvitavat lugemist” (“interesting reading material”) category of the VARA-WEB portal. We advertise the article randomly among the advertisements at the bottom of the VARA-WEB portal (as seen at the bottom of this page).

– We inform all our users who have subscribed to our notification system (push notification) about the article. About 6,000 joined.

– According to the Customer’s choice, the article will be marked as “kommertsartikkel” (“commercial article”) or “sisuturundus” (“content marketing”). Gambling articles will be added the following text: “Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!” (“Attention! This is a gambling advertisement. Gambling is not a suitable solution to financial problems. Carefully read the rules and act responsibly!”).

– As payment for Commercial Articles, we accept only bank transfer.

We only add articles on general topics. Articles related to special topics (eg gambling) must be coordinated with us in advance. We do not include articles on cryptocurrency, adult topics.

Adding an article to the www.vara.ee page for an unlimited period of time – the price is 69 euros. 10% discount for regular customers (starting from the 3rd article).

In order to publish an article, it must be sent to us for prior review to the e-mail address:

Content marketing articles previously published in our online environment can be found on this page.

Seotud postitused