Edu lugu: Daniel Levitats ja Dental Datumi murranguliselt edukad investeeringud

Sisuturundus

“Iga äri ei nõua investeeringuid, kuid mida enam panustatakse aega ja kirge selle arendamiseks, seda suurem on ka areng.”

Hambaravi tehnoloogia vallas paistab üks nimi silma erakordse ärivaistu ja murranguliste tulemustega investeeringute poolest – Daniel Levitats. Levitats on aidanud kaasa tuntud hambaravi tehnoloogia ettevõtte Dental Datumi kasvule ja edule. 23. jaanuaril ilmunud Leadership Live podcasti osas intervjueerib saatejuht ja ärijuhtide koolitaja Daphna Horowitz Danieli seoses uute murrangutega ärimaailma investeeringute teemal. Kuidas suutis üks ettevõtte juht suunata oma tiimi seoses Covid pandeemiaga ning samas luua värskendusi investeeringutesse, saab kuulata podcastis pea tunnise vestluse jooksul. Selles artiklis uurime Daniel Levitatsi tähelepanuväärset lugu ja süveneme investeeringutesse, mis on Dental Datumi uutesse kõrgustesse viinud.

Enne investeeringutesse sukeldumist on ülioluline mõista Dental Datumi tähtsust hambaravitööstuses. Täiustatud hambatehnoloogilistele lahendustele spetsialiseerunud ettevõte Dental Datum on muutnud hambaarstide tööviisi ja aidanud kaasa töökeskkonna parendamisele. Tipptasemel tarkvara, riistvara ja põhjaliku andmeanalüüsiga on Dental Datum tõusnud turuliidriks, pakkudes uuenduslikke ja tõhusaid tööriistu hambaravikliinikutele kogu maailmas. Daniel Levitats, mõjukas sariettevõtja, kelle kirg on tipptehnoloogia, on Dental Datumi edu liikumapanev jõud. Ettevõtluse taustaga ja innovaatilistele võimalustele innukalt silma paistnud Levitats mõistis hambaravitehnoloogia kasutamata potentsiaali ja asus tööstuses tegema revolutsiooni.

Levitatsi strateegilised investeeringud Dental Datumis on mänginud ettevõtte kasvutrajektoori kujundamisel pöördelist rolli. Kapitali ja teadmiste lisamisega on Levitats aidanud Dental Datumil püsida tehnoloogiliste edusammude esirinnas, andes talle konkurentsieelise teiste ettevõtete ees. Üheks uskumatuks katsumuseks muutus Covidi periood, kus ettevõte pidi hakkama koondama oma töötajaid (30%), teadmata, kas hiljem on võimalik neid taas palgata. Daniel töötas tol perioodil ettevõtte turundusjuhina ning tema üheks ülesandeks oli hakata piirama turundusega seotud väljaminekuid. Kuid Daniel mõistis, et selleks, et ettevõtte suudaks püsida pea vee peal, tuleb hakata ümber looma väljaminekute plaane. Kapital ja teised rahalised vahendid (laen, ärilaen, kokkuhoiu fond, säästud) lõid eelarve, mille kasutamiseks loodi nn investeering webinaride loomiseks. 

Investeeringud suunati veebi teel pakutavatele teenustele, sest reaalsed toodete ostud peatusid. Marketing osakond ei panustanud enam perfektsete koolituste loomisele, vaid panustati kvaliteedile. D.Levitats teadis, et isegi eksimused antud suunas võivad luua edu. Kuid vestlusel Daphna Horowitziga koorub podcasti episoodis välja ka üks põhitõde: ära kasuta enda raha ettevõtte arendamiseks, kasuta selleks oma aega. Ettevõtte edu loomisel on omad rahalised vahendid ning muud sissetulekud (krediitkaart, erasäästud) vaid varuplaaniks enda ülal pidamiseks, seda muidugi juhul kui ettevõte ei suuda maksta palka kõigile asjaosalistele.

Teadus- ja arendustegevus

Levitats mõistab pideva uurimis- ja arendustegevuse tähtsust igas tehnoloogiapõhises tööstusharus. Seades prioriteediks investeeringud teadus- ja arendustegevusse, on Dental Datum suutnud välja töötada tipptasemel lahendusi, mis nihutavad hambaravi tehnoloogia piire. See innovatsioonile pühendumine on viinud tipptasemel tarkvarasüsteemide, riistvaraseadmete ja andmeanalüüsi algoritmide loomiseni, mis on muutnud hambaravi kogemust nii arstide kui ka patsientide jaoks.

Levitatsi investeerimisstrateegia teine oluline aspekt on olnud strateegiliste partnerluste loomine silmapaistvate tööstusharude esindajatega. Need partnerlussuhted ei ole mitte ainult hõlbustanud juurdepääsu uutele turgudele, vaid soodustanud ka koostööd teadus- ja arendustegevuse alal. Kasutades nende partnerite teadmisi ja ressursse, on Dental Datum suutnud kiirendada oma kasvu ja laiendada oma tootepakkumist, et teenindada laiemat valikut hambaravispetsialiste. 

Spetsialistide värbamine

Levitats tõdeb, et ettevõtte edu sõltub meeskonna kvaliteedist. Tema investeeringud on olnud olulised hambaravi- ja tehnoloogiasektori tipptalentide meelitamisel, andes Dental Datumile kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu. Konkurentsivõimeliste hüvitiste pakettide ja stimuleeriva töökeskkonna kaudu on Levitats taganud, et Dental Datum jääb valdkonnaekspertide jaoks eelistatud tööandjaks, soodustades veelgi ettevõtte kasvutrajektoori. Ja mida enam panustab ta meeskonna kaasamisse, seda enam tasub see ära. Levitatsi üheks juhtimise põhitõeks on tiimi loomise eesmärk parimate firma tulemuste loomiseks. Kui meeskond on kaasatud, luuakse keskne organisatsioon, kus meeskond toimib ühise eesmärgi nimel.

Daniel Levitatsi nägemuslikud investeeringud on viinud Dental Datumi hambaravitehnoloogia tööstuse esirinda. Seades prioriteediks teadus- ja arendustegevuse, luues strateegilisi partnerlusi ja värvates tipptalente, on Levitats pannud aluse Dental Datumi jätkuvale edule. Oma terava pilguga võimalustele ja innovatsioonile jätkab Levitats hambaravitehnoloogia revolutsioonilist muutmist, parandades hambaravispetsialistide pakutava hoolduse kvaliteeti kogu maailmas. Kuna Dental Datum jätkab piiride nihutamist ja valdkonna ümberdefineerimist, jääb Daniel Levitatsi kui eeskujuliku ettevõtja ja investori pärand kõigile inspiratsiooniks.

Seotud postitused