Kuu mõju detsembrikuus 2019.a.


Foto: www.freedigitalphotos.net

Kui Päikesel kulub ühe tähemärgi läbimiseks üks kuu, siis Kuu läbib iga tähemärgi 2,5 päevaga, kogu sodiaagi läbib Kuu umbes kuu ajaga. Juba paar päeva peale sündimist mõjutab inimest teine kuumärk. Just seetõttu ongi sama tähemärgi all sündinud inimesed väga erinevad, sest Kuu võib olla sünnihetkel hoopis vastandlikus märgis. Lisaks mõjutavad inimest ka Kuu faasid. Musta kuu e noorkuu faasist kasvab poolkuuks, siis täiskuuks ja seejärel hakkab kahanema kuni jõuab jälle loomise faasi. Kuu liikumine ja muutumine mõjutavad maapealseid elurütme, inimesi, loomi, taimede kasvu, ookeanide veetõusu. Inimese sünnihetke kuumärk on seotud inimese põhiolemusega, reageerib vastavalt vajadusele ja tunnetele, meeleoludele ja tujudele, võimaldab intuitiivseid äratundmisi ja irratsionaalseid tajusid. Noorkuu e must Kuu mõjutab siis, kui Maa, Päike ja Kuu asuvad peaaegu ühel ja samal joonel. Kuu ei ole siis nähtav, kuna Päikese poolt valgustatud pool asub Päikese poole. Vanasti peeti seda halvaks endeks, kui Kuu valgus kadus. Kuna Päikesevarjutus saab esineda vaid musta Kuu ajal, siis peeti seda eriti halvaks. Must Kuu on enesesse vaatamise ja mõtiskluse aeg. Kasvava Kuu ajal hakkab energiatase tõusma, kõik kasvab ja areneb. Täiskuu on maagiline aeg. Planeetide täpse joondumise korral toimub kuuvarjutus. Kui päikesevarjutused on nähtavad vaid piiratud alal, siis kuuvarjutused on nähtavad kõikjal ja kestavad vaid paar tundi. Kuuvarjutust nähti vanasti samuti hävingu endena, sest paistab, nagu neelataks taevane valgus alla. Pärast täiskuud hakkab Kuu jälle kahanema kuni muutub nähtamatuks, kahaneva Kuu ajal energia ja kasvuprotsessid vähenevad. Kuu tsükkel kestab umbes 28 päeva. Maailmamere mõõnad ja tõusud toimuvad Kuu loomise ja täiskuu ajal, kui Päikese ja Kuu gravitatsiooniline tõmme toimib koosmõjus. Mõõna madalaim tase on Kuu I veerandi alguses ja viimase veerandi lõpus (musta Kuu ajal). Inimese kehas on vett suhtarvuna sarnaselt maailmamere veetasemele, mistõttu mõjutavad Kuu faasid ka inimest ja kogu loodust üldse.

Veelgi täpsema horoskoobi leiad siit »Detsembrikuu faasid:

1 – 4. detsember on kasvav Kuu (I veerand)

Selle faasi esimestel päevadel tuleks olla veel ettevaatlik. Siis võib olla juba spontaansem ja julgem, vastavalt sellele, kuidas energiatase tõuseb. Aktiivsed tegevused ja peod õnnestuvad kasvava Kuu perioodil hästi. Kasvav Kuu soodustab võimaluste teket, siiski mitte ei too alati pakkumiste ja võimaluste uputust. Kiire aeg ja energiat on palju, sel perioodil peaks püüdma võimalikult palju asju ära teha ja suhtlemine paljude inimestega tuleb vaid kasuks. Kasvav Kuu loob võimalusi, aga neist kinni haarata saab inimene ise. Sel perioodil tuleks võimalusi hinnata pigem kainelt ja kaalutletult. 1-2. detsembril liigub Kuu Veevalajas, valitseb õhu element, domineerib intellekt. See võimaldab läbi näha teesklust ja saada üle takistustest, mis uute ideede arengul ees on. Mõju on veidi kummaline ja võib tuua palju üllatusi, üheaegselt nii erutab kui leevendab pingeid. Veevalajas olev Kuu on viljakas, originaalne, ettenägelik ja tulevikule orienteeritud. Inimesed on sõbralikud, siirad ja erapooletud. 3-5. detsembril on Kuu Kalades ja ülekaalu saavutavad tunded, kaldutakse müstikasse, ollakse õrnahingelisem, hoolivam, osavõtlikum. Fantaasia ja tegelikkus tekitavad vastandlikke tundeid. Selline mõju kallutab romantikale, aga ka ebamäärasele ja raskelt tajutavale.

Veelgi täpsema horoskoobi leiad siit »5-11. detsembril on kasvav Kuu (II veerand)

Kasvava Kuu periood on õige aeg tegutsemiseks ja teiste inimeste seltskonnas olemiseks. Sel perioodil on energiat palju ja suhtlemine on kergem. 5.detsembril annab tunda Kalade mõju. 6.-7. detsembril on Kuu Jääras, millest annab tunda soov organiseerida ja kontrollida olukorda. Initsiatiiv haaratakse enda kätte. Kuu seostub alati veega ega tunne end tulemärgis kuigi hästi. Heal juhul tekkib palju auru, mis võib küll masinad tööle panna, aga tuli kuivatab vee või vesi kustutab tule. Raske on emotsionaalset tasakaalu hoida, mistõttu tülid on kerged tekkima. Ka õnnetusi võib olla rohkem, eriti peaga seotud traumasid. See periood nõuab kompromisside tegemist, oma isekuse mahasurumist. 8-10. detsembril on Kuu Sõnnis, mis on maa märk. Vesi ja maa on teineteise suhtes tundlikud ja loovad kasvuks viljakaid tingimusi. Kõik on tugevatel alustel, inimesed on vaoshoitumad, hoiavad omandist kinni, ei tee draamat ega lange masendusse. Töötegemiseks hea periood, sest kannatlikkust on rohkem ja töid ei jäeta pooleli. Inimesed on meelelised, aga siiski mõistlikud ja ettevaatlikud. Välja võib lüüa omandihimu ja söögiisu võib olla suurem. 11.-12. detsembril on täiskuu mõju, Kuu on Kaksikutes, suhtlemine ja rääkimine on võimendatud. Tähelepanu hajub väga kergesti, mis võib olla ohtlik mitmes mõttes. Sel perioodil kisub liialdama kõigega, ka seiklema ja truudust murdma. Inimesed on püsimatud, vaimukad ja hindavad oma võimeid üle. Täiskuu mõju on tunda siis, kui Kuu paistab täiesti ümmargune. Mõju on tunda ka paar päeva enne ja pärast 12.detsembrit. See on maagiline aeg. Tasub kirja panna kõik sel perioodil tekkivad mõtted, sest Kaksikute mõju teravdab mõistust. Tunnete väljendamine, lillede ja kingituste tegemine on kasuks.

Veelgi täpsema horoskoobi leiad siit »13-19. detsembril on kahanev Kuu (III veerand)

Sel perioodil peaks pikkamööda hakkama sotsiaalset aktiivsust vähendama ja tegevusi vähem ette võtma. Inimsuhetes tuleks ettevaatlikum olla, suuri muutusi pole hea sellesse perioodi planeerida ja uute asjade alustamiseks on vähem energiat, sest on kahaneva energia faas. 13.-14.detsembril on Kuu Vähis ja energia hakkab kahanema. On tunda täiskuu mõjusid, aga Kuu jõuab oma koju ja on kõige tugevam just Vähi märgis. Sentimentaalsus, pereasjad, pärand ja traditsioonid tõusevad olulisele kohale. Alateadvus on tugev ja mingil moel on ka ärivaist sel perioodil hea. Mälu alt ei vea, aga valitsevad tunded ning meeleolud on kõikuvad. Otsitakse turvalisust, solvutakse kergemini, pühendutakse rohkem kodule ja lähedastele. Vähi märk on kaitsev ja hoolitsev, aga väga tujukas. 15-16. detsembril on Kuu Lõvis, mis on tulemärk ja annab kõigele jõuliselt kirgliku varjundi. Kuu Lõvis annab elujõudu, loovust, otsustavust, aga ka soovi saada rohkem tähelepanu, mis kahaneva Kuu ajal on pisut väiksem. Organiseerida ja korraldada on lihtsam, kiputakse kalduma liialdustesse, ollakse mänglev ja suurejooneline. 17-18. detsembril on Kuu Neitsis, mis on maa märk ja maa vajab vett. Ilma veeta muutub maa viljatuks, aga liiga palju vett tekitab pori. See on periood, kus püüeldakse tasakaalu poole, tervis ja enesetunne on olulisel kohal. Muretsetakse rohkem ja sageli pisiasjade pärast ning ollakse kõige suhtes kriitilisem. See on periood, kus on kergem kaosest jälle korda luua. Uurimistööd edenevad hästi ja kõik see, mis nõuab kannatlikkust ning tähelepanelikkust, on esiplaanil. Ollakse täpsem ja otsustusvõime on hea, lihtsalt närveeritakse rohkem, sest Neitsi mõju tekitab perfektsionismi. 19-20. detsembril on Kuu Kaaludes ja kahaneb. Kaalud on õhu märk. Hea aeg pidada läbirääkimisi, sest ollakse diplomaatilisem. Välimus muutub oluliseks ja emotsionaalne tasakaal on tähtis, püütakse olla õiglane kõigi ja kõige suhtes. Tülid, segadus, korratus ja kõik, mis tasakaalust väljas, häirivad rohkem. Inimesed on meeldivamad, taktitundelisemad, aga otsustusvõime võidakse proovile panna.

Veelgi täpsema horoskoobi leiad siit »

Artikkel jätkub… Lingi järgmisele lehele leiad pärast personaalseid horoskoobipakkumisi…

Artikkel jätkub:

Seotud postitused