1. Üldsätted ja mõisted

1. Käesolevad müügitingimused kehtivad Tehingu sooritamisel portaal.vara.ee/tellihoroskoop vahendusel. Lisaks
käesolevatele tingimustele reguleerivad Müüja ja Kliendi vahel Tehingu sõlmimisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.1. vara.ee tellimiskeskkond – osaühingu A.J.A. Grupp veebipõhine müügikeskkond aadressil portaal.vara.ee/tellihoroskoop ja selle alamlehtedel.
1.2. Müüja – juriidiline isik osaühing A.J.A. Grupp (reg. nr. 10312290).
1.3. Hinnad – osaühingu A.J.A. Grupp poolt kehtestatud Teenuste hinnad.
1.4. Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes sõlmib Müüjaga Tehingu.
1.5. Teenus – osaühingu A.J.A. Grupp poolt pakutavad esoteerika paketid veebipõhises müügikeskkonnas aadressil portaal.vara.ee/tellihoroskoop.
1.6. Tehing – tehing osaühingu A.J.A. Grupp poolt pakutavate Teenuste tellimiseks.
1.7. Fail – Digitaalsed andmekogum, mille Müüja valmistab Kliendile Teenuse raames.
1.8. Tähtaeg – ajavahemik, mis kulub Teenuse osutamiseks. Tähtaeg algab Kliendilt makse laekumisel Müüja arveldusarvele ja lõppeb, kui Müüja on e-kirja teel Kliendile saatnud Tehinguga seonduva(d) Faili(d).


2. Hinnad ja tasumine

2.1. Teenuste Hinnad on eurodes.

2.2. Teenuse maksevõimalused on järgmised:

  • ESTO pangalinkide kaudu (Swedbank, SEB, LHV, Luminor, Coop, Citadele, Revolut, N26).
  • järelmaks (ESTO järelmaks)
  • makse tasumist 3 võrdse osana (ESTO 3)
  • ettemaksuarvega tasumine Müüja pangakontole

2.3. Kui Klient jätab Tehingu eest tasumise pooleli (ei vii pangalingi makset, järelmaksu taotlust või 3 osas makse teostamise taotlust lõpuni), tühistab Müüja Tehingu üks tund pärast Tehingu vormistamist. Kui Kliendil tekkis tehniline tõrge makse sooritamisel, tuleks sellest teavitada Müüjat e-posti aadressile . Müüjal on võimalik saata Kliendile lehekülje link, mille kaudu saab makset uuesti teostada.

2.5. Kui Klient valib makseviisiks “ettemaksuarvega tasumine” peab makse laekuma Müüja arveldusarvele 24 tunni jooksul (v.a. nädalavahetustel ja riigipühadel, mil makse peab laekuma järgmise tööpäeva kella 17:00-ni. Kui selleks ajaks ei ole Kliendilt laekunud raha Müüja arveldusarvele, tühistab Müüja Tehingu.


3. Teenuse kättetoimetamine

3.1. Müüja teavitab Klienti e-posti teel täpsest Teenuse valmimise kuupäevast ja kellaajast pärast Kliendi makse laekumist Müüja arvelduarvele

3.2. Müüja saadab Kliendile Teenusega seotud Faili(d) Tähtaja jooksul. Müüja teavitab eraldi e-kirjaga Klienti, kui Teenus on Müüja poolt valmis saanud ning Teenusega seotud Fail(id) Kliendi e-posti aadressile saadetud.

3.3. Kui Klient ei ole Teenuse Faili või Faile e-posti aadressile saanud, tuleks ühendust võtta Müüjaga e-posti aadressil . Müüja saadab Kliendile Faili(d) uuesti.

3.4. Müüja säilitab Teenusega seotud Faile 14 kalendripäeva alates Teenuse kättetoimetamisega seonduva e-kirja saatmist Kliendile.


4. Tagastamisõigus

4.1. vara.ee tellimiskeskkonnas ei kehti 14-päevane tagastusõigus, kuna kõik Teenusega seonduv on personaalselt Kliendile valmistatud.


5. Andmete õigsus

5.1. Klient kinnitab Tehingut vormistades andmete õigsust.

5.2. Müüja ei kompenseeri Kliendile Teenuse maksumust, kui esitatud andmed on olnud ebaõiged.

5.3. Kui Müüja on eksinud Teenuse täitmisel Kliendi esitatud andmete kasutamisel, siis valmistab Müüja Kliendile uued Teenusega seotud Faili(d) kiiremas korras, kuid mitte kauem, kui Teenuse lehel märgitud Tähtaeg.


6. Kampaaniad

6.1. Käimasolevate kampaaniate ajal võib Müüja käesolevate müügitingimuste punkte muuta järgnevatel juhtudel:

  • Teenuste Hinnad on kampaania tingimustele vastavalt odavamad.


7. Kliendi kohustused vara.ee tellimiskeskkonnas lehe kasutamisel

7.1. Klient kohustub ausalt ja õigesti kasutama vara.ee tellimiskeskkonda, sealhulgas mitte kahjustama oma tegevusega selle tööd.

7.2. Klient kohustub Tehinguid tehes esitama vaid õiged andmed.

7.3. Müüjal on õigus etteteatamata piirata või peatada Kliendi ligipääs vara.ee tellimiskeskkonnale juhul kui:

  • Klient on vormistanud korduvalt Tehinguid vara.ee tellimiskeskkonnas, kuid jätnud Tehingute eest tasumata.
  • Klient on kasutanud vara.ee e-poes Tehinguid vormistades kolmanda osapoole andmeid, kes pole Tehingu vormistamisega seotud.


Viimane muudatus: 06.03.2023.a.