Sõnatu keel suhtlemises – kõnnak, kehahoid


Foto: FreeDigitalPhotos.net

Mitteverbaalse suhtlemise all mõtleme kõike seda, mis kaasneb verbaalse suhtlemise ehk kõnega. Kõne hõlmab kogu suhtlemisest vaid 10%, kolmandiku moodustab hääle tämber, rütm, intonatsioon ja ülejäänud 60% moodustab mitteverbaalne suhtlemine: miimika, þestid, poosid, distantsi valik, ümbritseva ruumi valik. On vaja vaid tähelepanelikku pilku ja kannatlikkust nähtu analüüsimiseks. Alateadlikult võtame vastu kogu info. Verbaalne suhtlemine (kõne) on mõistuse kontrolli all, aga mitteverbaalne suhtlemine ei allu mõistusele ja me anname tahtmatult edasi infot oma suhtumisest ja hoiakutest. Väidetavalt on sümpaatia ja antipaatia 99% vastastikused tunded (v.a. romantiliste kiindumuste puhul, kus tunded üht või teist osapoolt “pimestavad”). Me kiirgame enda ümber teatud sagedusega energiavälja, sümpaatia ja antipaatia oleneb võnkesageduste sobivusest. Sarnase võnkesageduse puhul ei teki häireid (inimesed on “ühel lainel”). Inimene tunnetab seda alateadlikult, aga mõistus segab sageli alateadvuse ebamääraseid signaale uskumast. Lihtsam on jälgida nähtavaid märke suhtlemisel.Kõnnak ja kehahoid

Inimene seisab sirgelt ja vabalt – on rahul, julge, täis tegutsemislusti.

Küüru vajanud hoiak – ebakindlus, lööduks tunnistamine.

Pidev millegi vastu nõjatumine – Hooletu, lohakas, nõrga iseloomuga.

Uhke, kerge, püstipäine kõnnak – julgus, ettevõtlikkus, eneseusaldus, rahulolu

Hiiliv “kassikõnnak” – salalikkus, tunnete varjamine, enda ja teiste mitteusaldamine

Tantsisklev kõnnak – kergemeelsus, pealiskaudsus

Järsk ja kõmisev astumine – egotsentrism, teistest mittehoolimine, karm natuur.Lohisevas sammud – vana ja väsinud inimene, aga ka lohakus ja hoolimatus.

Ebaühtlane samm – närvilisus, argus, hirm

Jalgade (jalapöidade) ja kogu keha asend teineteise poole – viitab meeldimisele, intiimsusele. Meeldivat inimest soovitakse puudutada ja tema lähedal alateadlikult olla. Pilgud võivad olla mujale pööratud, vestlus võib toimuda teise partneriga, aga kehaasend näitab hoopis midagi muud.

Välimuse eest hoolitsemine – Enese välimuse hooletusse jätmine (naiste puhul) on enamasti selge märk, et vastassugu ei paku enam huvi.Seotud postitused